Links

Belangrijke Subsidieverleners en relevante websites:

  Sinds 2010/2011 zijn veel sites en organisaties ondergebracht in het portaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland   (RVO)

 

* Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen AgentschapNL  )   o.a. WBSO, EIA, MIA, VAMIL

  http://www.rvo.nl/ 

 

* EVD (internationaal ondernemen en samenwerken)           http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen 

 

* Horizon 2020   Onderzoek en Innovatie  

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020-onderzoek-en-innovatie 

 

* Ministerie van Economische Zaken 

   https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken

* Enterprise Europe Network

http://www.enterpriseeuropenetwork.nl/totrpublic/indexenterpriseeuropenetwork.nl

 

* Eco-innovation  

www.ec.europa.eu/environment/eco-innovation

*  Bedrijfsadvies netwerk van bedrijfsadviseurs

www.bedrijfsadvies-info.nl

 

 

Netwerkpartner:
 

Subsidie Adviesbureau Planten (SAP)

 www.subsidie.nl of www.subsidie123.nl