Kansen pakken

Er zijn soms kansen voor uw bedrijf die u nog niet kent of niet zelf tijdig kunt aanpakken. U kunt daarom baat hebben bij ingehuurde ondersteuning en advisering. Hertog Advies is daarvoor opgericht en werkt indien nodig intensief samen met het Subsidie Adviesbureau Planten dat al 30 jaar subsidie-ervaring heeft. Deze ‘stille’ maatschap is bekend onder de naam  “Subsidie123”. Zie hiervoor de Links pagina.

Hertog Advies richt zich met name op de subsidies voor innovatieprojecten in de groene en technische sector zowel nationaal als internationaal.

Subsidies “verdienen”

Het zoeken, vinden en “verdienen” van subsidie door een goede aanvraag is niet altijd mogelijk binnen de dagelijkse bedrijfsvoering van een onderneming. Het risico voor niets gewerkt te hebben is inderdaad niet klein. Maar dan laat je als bedrijf toch een kans liggen. Om die reden zijn er ook met grote regelmaat subsidiepotjes die niet opraken of subsidies waar steeds dezelfde bedrijven van profiteren.

Innovatieprojecten

Hertog Advies heeft de tijd en de ervaring die u misschien mist om succesvol subsidie aan te vragen. Het slagingspercentage is dan gewoon hoger en bovendien werkt Hertog Advies over het algemeen op basis van “no cure no pay”.  Dan kost het u niets als het toch fout gaat. Omdat dit dan inderdaad voor beide partijen niets oplevert is dit een sterke stimulans voor Hertog Advies om het zo goed mogelijk te doen.

Hertog Advies heeft ook veel ervaring met het voor en na traject van gesubsidieerde projecten. Businessanalyses, projectmatig werken en met het tussentijds of achteraf schrijven van heldere rapportages zijn bijvoorbeeld zaken die dan aan de orde zijn.

Te subsidieren innovatieve activiteiten van een bedrijf moeten in de meeste gevallen als project geformuleerd, uitgevoerd en geëvalueerd worden. Het gaat bij subsidies en bij projecten vaak om het juist en overtuigend formuleren van:

  1. het innovatieve aspect  van het project/ product;
  2. een markt en business-analyse (kansen, knelpunten, risico’s), de commerciële potentie en de te verwachten effecten (impacts) op de concurrentiepositie (Europa!) op werkgelegenheid, het milieu, gezondheid etc. etc. van het product/project;
  3. de geplande activiteiten, de gewenste resultaten inclusief de criteria voor het toetsen daarvan, de kosten en financiering;
  4. een – of meerdere – tussentijdse evaluatie(s) en rapportage(s), en de vooruitzichten voor de toekomst.