Belangrijke Subsidieverleners en relevante websites:

Sinds 2010/2011 zijn veel sites en organisaties ondergebracht in het portaal van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

* Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen AgentschapNL)   o.a. WBSO, EIA, MIA, VAMIL

http://www.rvo.nl/

* EVD (internationaal ondernemen en samenwerken)

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen

* Horizon 2020   Onderzoek en Innovatie

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020-onderzoek-en-innovatie 

* Ministerie van Economische Zaken

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken

* Enterprise Europe Network

http://www.enterpriseeuropenetwork.nl/totrpublic/indexenterpriseeuropenetwork.nl

* Eco-innovation

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-action-plan/union-funding-programmes

*  Bedrijfsadvies netwerk van bedrijfsadviseurs

www.bedrijfsadvies-info.nl

Netwerkpartner:

Subsidie Adviesbureau Planten (SAP)

www.subsidie.nl of www.subsidie123.nl