WBSO = Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk

WBSO aanvragen?

Iedere ondernemer in Nederland die wil innoveren zal speur en ontwikkelingswerk (research and development) doen. Juist voor innovaties bestaan er nog subsidies zoals de  WBSO.

Sinds 2012 is het mogelijk ook voor kosten en uitgaven (K&U)  die voor het speur en ontwikkelingswerk (S&O) een fiscale subsidie aan te vragen. Dit komt bovenop de WBSO bijdrage voor de uren die besteed worden aan dat zelfde S&O werk.    WBSO subsidie voor uren en voor kosten en uitgaven komen allebei in mindering op de loonheffing.

Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. Tuinbouwers die aan veredeling doen, doen bijvoorbeeld ook S&O werk. Hertog Advies heeft veel klanten in deze groep die misschien niet voor de hand ligt. 

Een B.V. met werknemers in dienst die S&O verrichten komt in principe in aanmerking voor een vermindering van de afdracht loonheffing. Deze wordt berekend met een uurloon, aantal uren en een percentage ( in 2022: 32%). Dit percentage gaat naar 16% boven een loonsom van 350000 euro  ( = aangevraagde S&O uren x uurloon) 

Voor zelfstandigen biedt de WBSO de vaste S&O aftrek post op de inkomstenbelasting  wanneer zij in een kalenderjaar tenminste 500 uren besteden aan S&O. In 2021 is dit 13188 euro.

De WBSO aanvraag verzorgen wij op basis van “no cure no pay”. In de meeste gevallen zijn de kosten 10% van het uiteindelijk gebruikte  subsidie bedrag; waar nodig betalen wij  teveel betaalde provisie dus ook terug. 

 Wilt u meer weten over deze regeling? Neem gerust contact op en vraag een korte handleiding WBSO aan.

Innovatiebox

De WBSO is ook de ingang tot de Innovatiebox en daarmee tot een verlaging van de winstbelasting voor BV’s , net zoals een octrooi dat eerder al was.  Deze kan forfaitair of via afspraken met de belastingdienst.